Členění kliniky

  • Anesteziologická část KARIM v Anesteziologické ambulanci provádí předanestetická vyšetření a podílí se na přípravě k operačnímu výkonu u nemocných včetně nemocných s vysokým anesteziologickým rizikem.
  • Na operačních sálech poskytujeme anesteziologickou péči u všech prováděných výkonů operačního či diagnostického typu, a to  i u pacientů s nejvyšším rizikem, tj. s komplikovanými vedlejšími onemocněními, které neumožní provést operační výkon v nemocnicích nižšího typu.
  • Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační pobyt pacientů v dospávací hale. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu 2 hodin po operaci. Následně v případě nekomplikovaného průběhu je pacient převezen na standardní oddělení kliniky, na které byl operován.
  • Pooperační bolestivé stavy na klinikách operujících oborů řeší zavedený Pain service – provádí péči o zavedený epidurální katetr, kontroluje účinnost zavedené medikace a kontroluje případný výskyt komplikací.
  • Anesteziologická část poskytuje i analgosedaci k bezbolestnému provádění operačních, diagnostických a léčebných výkonů, popřípadě anesteziologický dohled při vyšetřeních a výkonech, kdy hrozí nemocnému selhání základních životních funkcí.  Na požádání zajišťuje rovněž epidurální analgézii v průběhu porodu.
  • Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP) poskytuje intenzivní a resuscitační péči nemocným v kritickém stavu, tj. nemocným, u nichž selhala jedna nebo více základních životních funkcí. Pečuje o nemocné již hospitalizované ve FN Olomouc či o pacienty přivezené z terénu či jiných nemocnic nižšího typu. Účastní se na transplantačním programu.
  • Oddělení NIP/DIOP (Následné intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče) je primárně určeno pacientům po stabilizaci jejich kritického akutního stavu, jejichž doléčení vyžaduje, kromě intenzivní rehabilitace, mobilizace a ošetřovatelské péče, ještě intenzivní podporu životních funkcí. Zejména pak pokračující umělou plicní ventilaci (UPV) a intenzivní péče o dýchací cesty. Kapacita oddělení je deset lůžek NIP a čtyři lůžka DIOP.
  • Na jednotce intenzivní péče chirurgických oborů kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny (IPCHO KARIM) jsou hospitalizovaní pacienti po větších operačních výkonech, rizikoví pacienti s nutnosti kontinuální monitorace a pacienti s ohrožením nebo selháváním životně důležitých orgánů v perioperační době.
  • Centrum pro léčbu bolesti řeší problematiku chronické a nesnesitelné bolesti anesteziologickými metodami. Jako jedno z mála pracovišť v republice provádí metodu radiofrekvenční léčba bolesti.

vedoucí lékař: MUDr. Daniel Šiška | staniční sestra: Ivana Kudělková | dospávací pokoj - úseková sestra Lenka Žižková

Poskytujeme anesteziologickou péči u prováděných výkonů u všech operačních oborů i u pacientů s nejvyšším rizikem, tj. s komplikovanými vedlejšími diagnózami, které neumožní provést operační výkon v nemocnicích nižšího typu.  Jedná se o komplikované výkony břišní a hrudní chirurgie včetně výkonů urologických a gynekologických, robotickou chirurgii, rozsáhlé operační výkony plastické chirurgie, výkony v oblasti tváře a krku, neurochirurgické výkony či výkony na skeletu.  Podáváme anestézii i v nechirurgických oborech, např. při léčebných procedurách na interní klinice, psychiatrii, onkologii, při CT či MR vyšetření apod.

Anesteziologická část poskytuje i analgosedaci k bezbolestnému provádění malých operačních, diagnostických a léčebných výkonů, popřípadě i pouze anesteziologický dohled při vyšetřeních a výkonech s ohrožením základních životních funkcí.  Na požádání zajišťuje rovněž epidurální analgezii v průběhu porodu.

Kromě celkové anestézie poskytujeme i různé typy svodné anestézie, od centrálních blokád v míšním kanále  až po bloky periferních nervů – u těchto se stále více rozvíjí ultrazvuková navigace při vyhledávání místa aplikace.  Některé tyto periferních blokád jsou i přímo vyžadovány u některých chirurgických výkonů.

Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační pobyt pacientů v Dospávací hale. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu 2 hodin po operaci. Následně v případě nekomplikovaného průběhu pobytu je pacient převezen na standardní oddělení kliniky, na které byl operován.