Pro příbuzné našich pacientů

KARIM disponuje třemi lůžkovými odděleními:

JIRP (Jednotka intenzivní a resuscitační péče)

  • Přijímá akutní pacienty v tom nejtěžším stavu po těžkých úrazech (pádech, dopravních nehodách), nemocné s dechovou nedostatečností způsobenou zápalem plic, chronickou bronchitidou, astmatem, nemocné po úrazech hlavy a některých dalších orgánových systémů, po cévních mozkových příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po srdečním infarktu, po kardiopulmonální resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech. Oddělení se podílí na transplantačním programu péčí o zemřelé potenciální dárce orgánů.
  • O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester. Péče je tak náročná, že téměř každý pacient vyžaduje plnou pozornost jedné sestry po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, zajišťující podporu či náhradu funkce životně důležitých orgánů, umělé výživy a rehabilitace je součástí léčby též analgosedace - udržování v „umělém spánku", kdy si nemocný neuvědomuje plně okolí, nevnímá bolest ani svůj kritický stav. V nejlepším případě si na pobyt ani nepamatuje.

IPCHO (oddělení Intenzivní péče chirurgických oborů) 

  • Pracoviště disponuje 15 plně monitorovanými lůžky, 8 přístroji pro umělou plicní ventilaci, přístroji pro kontinuální náhradu funkce ledvin, možnosti monitorování hemodynamiky při léčbě šokových stavů a srdečního selhávání. Ročně je na oddělení hospitalizováno více jak 1 000 pacientů
  • Péče je poskytována v rozsahu resuscitační, vyšší a nižší intenzivní péče u chirurgických, cévních, traumatologických, včetně polytraumatizovaných, urologických, gynekologických, včetně kritických stavů po porodu, ortopedických, stomatochirurgických a pacientů ORL.
  • Na našem oddělení pracujeme s metodou tzv. Bazální stimulace. Metoda se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Podporuje vývoj u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezení v komunikaci, vnímání či pohybu. Při dlouhodobé hospitalizaci na našem oddělení můžete Vašemu blízkému, po domluvě s ošetřujícím personálem, přinést rodinné fotografie, kresby dětí, oblíbené hygienické potřeby, přehrávač s oblíbenou hudbou.
  • Doba hospitalizace závisí na typu operačního výkonu a vzniku eventuálních pooperačních komplikací. Navštívit pacienty je možné od prvního pooperačního dne (tedy jeden den po operaci) mezi 15. a 17. hodinou. Po předchozí domluvě lze nemocné výjimečně navštívit i v jinou dobu.

NIP/DIOP (oddělení Následné intenzivní péče a oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče).

  • Oddělení umístěné v VIII. podlaží budovy D2.
  • Toto oddělení je primárně určeno pacientům po stabilizaci jejich kritického akutního stavu, jejichž doléčení vyžaduje, kromě intenzivní rehabilitace, mobilizace a ošetřovatelské péče, ještě intenzivní podporu životních funkcí. Zejména je pak oddělení určeno pro nemocné s potřebou dlouhodobé umělé plicní ventilace (UPV) a intenzivní péče o dýchací cesty. Pacienti jsou sem překládáni zejména z akutních resuscitačních lůžek naší kliniky, tedy z JIRP a z IPCHO, ale i z intenzivních lůžek JIP jednotlivých klinik FNOL. Kapacita oddělení je deset lůžek v režimu NIP (následné intenzivní péče) a čtyři lůžka v režimu DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče).
  • Na NIP/DIOP se věnujeme mimo jiné i canisterapii, případně felinoterapii, kdy do péče o vybrané pacienty, například s perzistující poruchou vědomí, zapojujeme speciálně vycvičené domácí „mazlíčky“ psy a kočky.
  • Návštěvy jsou na oddělení NIP/DIOP vítány podobně, jako na ostatních jednotkách KARIM, denně od 15.00 do 17.00 hodin. Navštěvovat nemocné mohou jen blízcí příbuzní na krátkou individuálně omezenou dobu úměrnou tíži stavu a potřebám pacientů. Po předchozí domluvě v indikovaných a výjimečných případech jsou návštěvy možné i v jinou denní dobu tak, aby nebyla narušena kontinuita ošetřovatelské a léčebné péče.

Na všech třech jednotkách je kontinuálně 24 hodin denn poskytována intenzivní péče, se zajištěním podpory selhávajících životně důležitých orgánů, s kontinuální monitorací, analgosedací. Dále pak ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace. To znamená, že do péče o klienty v bezvědomí jsou široce zainteresováni taktéž příbuzní. Podrobnější informace o bazální stimulaci Vám rádi sdělí ošetřující sestry i lékaři.