Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči pacientům v kritickém stavu (hospitalizovaným, přivezeným z terénu či jiných nemocnic nižšího typu), u kterých selhala jedna nebo více základních životních funkcí. Ve své ambulantní části řeší klinika vedle konziliární činnosti a předoperační přípravy nemocných také problematiku chronické a nesnesitelné bolesti anesteziologickými metodami. Na požádání zajišťuje rovněž bezbolestný průběh porodů. Jako jedno z mála pracovišť v republice provádí metodu radiofrekvenční léčbu bolesti. Účastní se na transplantologickém programu. Úzce spolupracuje se všemi operačními i neoperačními obory. Klinika se podílí na výzkumných úkolech a na pregraduální a postgraduální výchově.

Přidejte se k týmu anesteziologických sester