Služby

Nejčastěji se nemocný setkává s léčbou bolesti pomocí léků podávaných do svalu nebo do žíly. Podle intenzity bolesti jsou podávány různé medikamenty nebo jejich kombinace. Výhodná a v současnosti stále používanější je kombinace slabých analgetik (paracetamol, ibuprofen,...) podaných ještě před výkonem - preemptivně a silného analgetika po výkonu. Některé léky je možno podávat kontinuálně (nepřerušovaně), a tím docílit ještě lepší kontroly bolesti.

V případě, že se dá očekávat silná bolest (operace břišní a hrudní, endoprotézy apod.), je metodou volby k jejímu ovlivnění epidurální analgezie. Jehlou zavedenou do epidurálního prostoru, tj. do prostoru mezi páteřními vazy a tvrdou plenou míšní, se zavede tenká hadička - katetr, kterým se pak podávají léky ovlivňující bolest (lokální anestetika, analgetika) přímo do místa, kde působí. Jako každá invazivní metoda je i epidurální analgezie zatížena určitou mírou komplikací, je to však metoda natolik bezpečná, že se užívá i k tlumení porodních bolestí. Pooperační bolest po výkonech na končetinách je možno ovlivnit zavedením pokračující periferní blokády. Po nalezení periferního nervu nebo pleteně se k němu speciální jehlou zavede katetr k podávání lokálních anestetik. Metoda je užívána i k léčbě bolesti při rehabilitaci. V současné době se rozšiřuje užití ultrazvuku při lokalizaci místa aplikace, což zvyšuje přesnost zavedení i účinnost výkonu.

Péčí o zavedený katétr, kontrolou účinného dávkování podle intenzity bolesti a rovněž tak i kontrolou případných komplikací se zabývá Pain service.

Další metody, jako je PCA (pacientem řízená analgezie) vyžadují individuální přístrojové vybavení a nejsou zatím ve Fakultní nemocnici Olomouc zavedeny. 

Ke zmírnění porodních bolestí můžeme podat porodnickou analgezii formou pokračující epidurální analgezie. Jedná se o způsob ovlivnění nervového vedení vzruchů aplikací léků do epidurálního prostoru (úzký prostor nad obalem míchy - tvrdou plenou, kterým procházejí míšní kořeny vedoucí nervový vzruch do mozku).

Tento anesteziologický výkon provádí školený anesteziolog s anesteziologickou sestrou. K aplikaci léku používáme speciální jehlu, kterou zavádíme do oblasti bederní části páteře mezi obratlové oblouky.

K úspěšnému zavedení je nutná poloha na boku se skrčenými dolními končetinami (tzv. „kočičí hřbet") nebo sed v mírném předklonu s opřenými horními končetinami o stehna. Lékař dezinfikuje okolí místa vpichu. Před zavedením jehly místo vpichu lokálně znecitliví. Po dosažení epidurálního prostoru zasune do prostoru průsvitem jehly jemnou hadičku (epidurální katétr), kterým posléze podáváme kombinaci léků určenou k pokračujícímu znecitlivění. Tato metoda zajistí přechodné snížení míry bolesti v průběhu otevírací doby porodu, ale současně neomezí její přirozený průběh. Díky tomu je rodička schopna lépe reagovat na pokyny porodní asistentky a porodníka. Porod probíhá klidněji, takže kontakt s narozeným dítětem je intenzivnější. Epidurální analgezie neomezí pohyb na lůžku a v doprovodu druhé osoby je možný i pohyb mimo lůžko. Současně s ukončením porodu je ukončena i aplikace lokálního anestetika, katetr je odstraněn. Anestetikum působí ještě 2 - 3 hodiny, pak je bolest mírněna léky ve formě tablet nebo injekcí.

Epidurální analgezie je invazivní výkon a může být komplikován - alergickou nebo toxickou reakcí na podávaná lokální anestetika, výrazným poklesem krevního tlaku nebo neurologickými potížemi (bolestivé podráždění míšního nervu v oblasti vpichu, tj. prudká vteřinová bolest směřující do jedné dolní končetiny; bolesti zad; mravenčení v oblasti konečníku a hráze, mravenčnení v některé končetině, tzn. katetr je zaveden příliš blízko nervového kořene,  svědění těla; přechodná porucha hybnosti dolních končetin (způsobená krevní sraženinou v místě vpichu); bolest hlavy (výjimečně pouze při nechtěné punkci tvrdé pleny), přechodnou poruchou vyprazdňování močového měchýře), nebo porušením celistvosti epidurálního katetru při jeho zavádění nebo vytažení.