X. Hirschův den | 5. 12. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Srdečně vás zveme na tradiční odbornou akci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci -  jubilejní X. Hirschův den.

Místo konání: Olomouc

4. 12. 2024 - Slavnostní přednášky, zahájení konference
Arcibiskupský palác v Olomouci 17.00 - 19.00

5. 12. 2024 - konference X. hirschův den
Olomouc, místo bude upřesněno

Témata: Perioperační péče, anesteziologie, intenzivní medicína a edukace
Registrace: od 7.30
Zahájení: 8.00
Dopoledne: společná část pro lékaře a sestry
Oběd
Odpoledne: sesterská sekce (kazuistiky), workshopy 
Předpokládané ukončení: 17.00

Těšíme se na vaši účast

MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci