VIII. Hirschův den | 8. 12. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na tradiční odbornou akci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci  - VIII. Hirschův den.

Témata: Perioperační péče, anesteziologie, intenzivní medicína a edukace

Další informace budeme postupně doplňovat.

Těšíme se na vaši účast

MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci

Hlavní partner

Partneři