KINESTETIKA A PRONAČNÍ POLOHOVÁNÍ

Název workshopu: Pronační poloha -  volba u  pacientů s postižením plic ARDS, pneumonií a covid a Kinestetická mobilizace pacientů

Termín konání: 30. května 2023

Místo konání:  přednáškové sály II. interní kliniky FN Olomouc

Program:
8.00 – 10.00 Prezentace (teoretická část)

  • Pronační poloha
  • Kinestetická mobilizace, polohování pacientů

10.00 – 12. 00  Praktické ukázky

  • uvedení do pronační polohy pacientů na umělé plicní ventilaci i spontánní ventilaci
  • kinestetické mobilizace pacientů
  • praktický nácvik účastníků workshopu

Workshop je určen primárně zaměstnancům FN Olomouc a je bez poplatku. 

ODBORNÝ GARANT
Mgr. Daniela Chocholková
vrchní sestra KARIM FN Olomouc