KARIM uspořádala workshop o kinestetickém polohování

31. 5. 2023

Kinestetické polohování a využití pronační a semipromační polohy u pacientů se středním a těžkým respiračním selháním bylo tématem workshopu, který v úterý 30. května uspořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) v prostorách II. interní kliniky.

Kinestetika je pohybový koncept, který nás učí pracovat s váhou pacienta, dává mu možnost vnímat pohyby těla a ošetřujícímu personálu pomůže předcházet přetěžování vlastního pohybového aparátu při mobilizaci pacientů.

  • Zájemci si mohli kinestetické polohování sami vyzkoušet.

 

Po krátkém teoretickém úvodu si mohli zájemci sami otestovat, jak s využitím kinestetiky správně pacienta posunout, polohovat nebo přesouvat z lůžka. „Dále si vyzkoušeli, jak pacienty otočit do semipromační a pronační polohy, jak je vypodložit aby nedocházelo k nežádoucím otlakům. Semipronační polohu lze využít již u pacientů na JIP či standardním oddělení, jako možnost zlepšení ventilace u pacientů se středně těžkým postižením oxygenace,“ popsala průběh workshopu vrchní sestra KARIM Mgr. Daniela Chocholková. Vzhledem k veskrze pozitivním reakcím podle ní klinika zvažuje, že workshop se na podzim uskuteční znovu.