Slovanské gymnázium zdvojnásobilo svou pomoc canisterapii ve FN Olomouc. Jejich sbírka vynesla 80 tisíc korun

9. 2. 2024

Už podruhé studenti a pedagogové česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia Olomouc výrazně pomohli canisterapii ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zopakovali totiž originální nápad, jak přispět k udržení a rozvoji tohoto léčebného kontaktu se psem v největším zdravotnickém zařízení na střední Moravě. Iniciovali znovu dobročinnou sbírku, jejíž výtěžek nemocnice využije na úhradu canisterapie pro pacienty i zdravotníky. Ve svém úsilí byli dvojnásobně úspěšní. Zatímco v roce 2021 sbírka vynesla 35 080 korun, tentokrát to bylo rovných 80 000 korun! Symbolický šek předali studenti a učitelé ve čtvrtek 8. února zástupcům FN Olomouc před Oddělením následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, kde jsou canisterapeutičtí pejsci častými hosty.

  • Obrázek 1: Studenti a pedagogové Slovanského gymnázia předali zástupcům FN Olomouc symbolický šek na 80 tisíc korun. Peníze pomohou rozvoji canisterapie pro pacienty i personál.

 

„Medicína je často pouze výkonnostně zaměřená, soustředí se pouze na fyzické tělo, ale to je málo. Měla by se zaměřit i na všechno ostatní, co na člověka působí, na vazby s okolím, na to, na co jsme celou historií adaptovaní, na vazby s přírodou, komunitou. Bohužel aktivity, které k tomuto komplexnímu pojetí medicíny vedou, jsou hůře administrativně uchopitelné a hraditelné například ze zdravotního pojištění. Proto se snažíme hledat jiné cesty. Jsem proto velmi rád, že nám v tom pomáháte,“ děkoval gymnazistům ředitel nemocnice prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. „Děkuji za vaši aktivitu a pomoc. Částka, kterou se vám podařilo ve sbírce vybrat, nám pokryje roční rozpočet na canisterapii v naší nemocnici,“ připojila se náměstkyně nelékařských oborů Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA, v jejíž gesci je také činnost Dobrovolnického centra. Právě Dobrovolnické centrum zooterapeutickou praxi v olomoucké fakultce iniciovalo a do dneška organizuje a zaštiťuje. „Obrovský dík za to, co jste dokázali. Sami ostatně vidíte výsledky, které canisterapie našim pacientům přináší,“ dodala MUDr. Olga Klementová, Ph.D. - přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, jejíž součástí je Oddělení NIP/DIOP.

„Poděkování patří samozřejmě našim žákům, kteří se o sbírku postarali, ale také pedagogům, zejména pak kolegyni Jarmile Bekové. Bez nich by sbírka nebyla. Náleží jim velká pochvala a poděkování. To si samozřejmě zaslouží i všech 115 dárců, kteří se do sbírky zapojili. Myslím ale, že akce přinesla i další benefit. Děti vidí, že škola není jen o výuce, o učení v lavicích, ale že jsou i mimoškolní aktivity, které jsou velmi potřebné, důležité a pomáhají ostatním lidem. A domnívám se, že by z této sbírky mohla být krásná tradice,“ naznačil možnou budoucí spolupráci fakultní nemocnice a Slovanského gymnázia zástupce ředitele Mgr. Miroslav Vývoda. „Jsme rádi, že jsme vám mohli pomoct, je to pro nás skvělá zkušenost,“ přiznaly studentky Kateřina Čočková a Veronika Hůvrová, které se o realizaci sbírky postaraly.

Obrázek 2: Studenti viděli canisterapeutické psy při práci na Oddělení NIP/DIOP.

 

K předání symbolického šeku došlo před Oddělením NIP / DIOP za přítomnosti Jany Dohnalové ze šternberského spolku AURA Canis a jejích zvířecích pomocníků – bernského salašnického psa Aničky a peruánského naháče Haničky. „Do fakultní nemocnice jezdím už šest let, ale tuto práci dělám dvacet let. Můžu říct, že mě tato práce neustále naplňuje, protože se při každé takové návštěvě přesvědčuji, jak velký pozitivní vliv má canisterapie na člověka. Přítomnost pejska takřka okamžitě zlepšuje stav a komunikaci pacienta, ale důležitá je i pro personál. Vidíte ostatně sami, jak na vás pejsci působí a že i oni mají z této práce radost. Takže děkuji, že i díky vám budeme moci do nemocnice jezdit i nadále,“ obracela se ke studentům zkušená chovatelka, zatímco její pejsci se proplétali mezi nadšenými gymnazisty.

Fakultní nemocnice využívá canisterapii jako podpůrnou léčebnou metodu už od roku 2018. „Zooterapie je jako jedna z metod léčebné terapie nejen u hospitalizovaných pacientů, ale také zdravotníků velmi oblíbená. Nachází uplatnění u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko, u pacientů s chronickými onemocněními i u těch, kteří jsou po úrazech či operacích. Slouží zejména jako psychologická podpora pacientů i zdravotníků, kteří jsou zatížení stresem a pracovními starostmi,“ vysvětlila koordinátorka Dobrovolnického centra FN Olomouc Marija Aleksićová. Pozitivní efekt pohlazení přítulného zvířete si nyní v pravidelně dopřávají pacienti a zdravotníci II. interní kliniky, Oddělení NIP / DIOP, Neurochirurgické kliniky, Oddělení rehabilitace, III. interní kliniky a Kliniky psychiatrie. Na dalších pracovištích si jej alespoň vyzkoušeli, například na I. interní klinice, Hemato-onkologické klinice nebo na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Nezůstalo přitom jen u psů a koček. Od roku 2022 jezdí pacienty i personál FN Olomouc potěšit poníci Kulička a Zafira.

Pomůžete rozvoji zooterapie ve FN Olomouc? Na webu https://daruj.fnol.cz/ si stačí vybrat, že váš dar má být určen Dobrovolnickému centru. Budeme vděční za jakoukoliv částku. Děkujeme.