Uzavíráme jeden z vchodů do budovy D. Z hygienických a protiepidemických důvodů

11. 4. 2024

Největší lůžkový pavilon v areálu Fakultní nemocnice Olomouc bude od úterý 16. dubna veřejnosti přístupný pouze jedním vchodem. Návštěvy na oddělení a pacienti mířící do ambulancí I. interní kliniky – kardiologické mohou do budovy D vcházet výhradně vchodem D2. Vchod D1 se uzavírá z hygienických a protiepidemických důvodů. „Trvalé uzavření vstupu D1 je nezbytné. Výtahy a chodba u vchodu D1 slouží pro transport pacientů z oddělení na centrální operační sály a katetrizační sály. Přímý kontakt pacientů před operačními výkony a po nich s veřejností je zcela nežádoucí,“ vysvětluje MUDr. Jarmila Kohoutová z Oddělení nemocniční hygieny.